Over

Yannick Strik

yannickstrik about

Door andermans afval en hout te gebruiken worden nieuwe toepassingen gevonden en word je gedwongen om out of the box te denken. Daarnaast heeft gebruikt materiaal vaak een geleefd uiterlijk.

yannickstrik about

Klein is fijn, maar groter is beter. Door groter te werken creëer je kansen om je handschrift anders te laten uitvallen. Doordat de beweging niet vanuit de pols of arm komt maar vanuit je hele lichaam of zelfs vanuit stokken van 5 meter lang krijg je een groter handschrift.

Over

Yannick Strik, geboren te Oss in 1989, was op jonge leeftijd al veel aan het tekenen. Op latere leeftijd werd de creatieve uitlaatklep serieuzer toen graffiti en street-art een groot gedeelte van de vrije tijd opslokte. Street-art maakte later plaats voor autonome kunst. Het handschrift is gevormd door de jaren heen. Inspiratie komt voor een groot gedeelte voort uit de natuur, maar ook andere kunstenaars en de dingen die hij meemaakt vormen het organische lijnwerk wat vaak terug te vinden is.

Het werken met gevonden of geredde materialen behoort ook tot een groot gedeelte van inspiratie.
Door te werken met wat voor handen is, wordt er verder gekeken naar andere oplossingen en toepassingen als gebruikelijk. Uniek én duurzaam.

About

Yannick Strik, born in Oss in 1989, has been drawing since he was young.
Later in life, the creative outlet became more serious when graffiti and street-art consumed much of his free time. 
Street-art later became autonomous art. The signature has been shaped over the years. 
Most inspiration comes from nature. Different disciplines of art and his daily life all come together in the organic line work that can often be found.

Working with found or rescued materials is also a big part of inspiration. By working with what is available, we look further at other solutions and applications as usual. Which is also good for the environment.

About

Yannick Strik

Small is nice, but bigger is better. By working bigger you create opportunities to make your handwriting look different. Because the movement does not come from the wrist or arm, but from your entire body or even from sticks of 5 meters long, you get a larger handwriting.

By using other people’s waste and wood, new solutions are found and you are forced to think out of the box. In addition, used material often has a more lived look.

Light

Lamps & photography

Murals

murals & Street-art

Paintings

paintings & drawings

Wood

Furniture & sculptures

Contact

Voor meer info of vragen kunt u altijd mailen of bellen.

For more information or questions you can always email or call.